Školiaca činnosť

Spoločnosť INFINITY Consulting ponúka možnosť zdieľania svojich unikátnych znalostí formou školení a seminárov, ktoré môžu byť zamerané na všeobecné základy sveta kariet alebo aj úzko špecializované oblasti.

Základné okruhy školení

Rozsah každej kapitoly sa odvíja od požadovaného množstva detailov, spôsobu prezentácie (workshop, diskusia alebo klasická prezentácia) a počtu účastníkov. Miesto konania je možné stanoviť dohodou, pri skupinách do 10 ľudí poskytujeme priestor priamo v našej spoločnosti. Väčšie skupiny môžeme umiestniť vo vybranej sieti zariadení v SR alebo ČR.

  • Voliteľný komunikačný jazyk: slovenský alebo anglický

  • Úvod do sveta platobných kariet

  • Vydávanie platobných kariet

  • Akceptácia platobných kariet

  • Trendy v oblasti elektronických platobných prostriedkov

  • Mobilné platby

  • "E-Commerce" / Platby na internete

  • Alternatívne distribučné kanály

  • Služby s pridanou hodnotou