Zúčtovanie transakcií

Každá z miliónov autorizovaných transakcií musí byť úspešne ukončená tak, aby prispela k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. V Infinity Consulting chápeme dôležitosť operácií, a preto ich nastavíme rýchlo, ako aj výhody pre vás a vašich partnerov.

Popis služby

Každá z miliónov autorizovaných transakcií musí byť úspešne ukončená tak, aby prispela k spokojnosti všetkých zúčastnených strán (prevádzkovateľ POS terminálov, vydavateľ karty, obchodník). Preto je nutné, aby zaúčtovanie a samotný presun peňazí prebehol precízne a bez zdržania. V Infinity Consulting chápeme dôležitosť týchto operácií, a preto ich nastavujeme čo najefektívnejšie pre vás a vašich partnerov. Ponúkame:

  • Analýzu súčasného stavu zúčtovania transakcií s prepojením na interné systémy vydavateľa 
    (účtovníctvo, systémy tretích strán, internetové prehliadače transakcií)
  • Optimalizáciu systému zúčtovania transakcií
  • Návrh prepojenia systému zúčtovania transakcií s internetovým rozhraním alebo API
  • Zhodnotenie výhodnosti spolupráce so súčasným dodávateľom
  • Vypísanie na mieru vytvoreného výberového konania
  • Analýzu výhodnosti outsourcingu
  • Vytvorenie prípadovej štúdie implementácie nového produktu a jeho dopadu na stav systémov a marketingového portfólia