Správa a rozvoj
bankomatovej siete

Drahá pracovná sila na pobočke banky a riziká práce s hotovosťou sú hlavnými faktormi, prečo sféra bankomatov neustále rastie. V Infinity Consulting sledujeme svetové trendy a pomôžeme vám s ich implementáciou.

Popis služby

Drahá pracovná sila na pobočkách bánk a riziká práce s hotovosťou sú hlavnými faktormi, prečo sféra bankomatov neustále rastie a rozvíja sa. Nastúpený trend transformácie ATM (Automatic Teller Machine) na SSZ, (Self Service Zone) kde klient vykoná okrem výberu peňazí aj dobitie kreditu svojho mobilného telefónu, vklady a iné základné bankové operácie, však vyžaduje nákladné inovácie bankomatovej siete. V Infinity Consulting sledujeme svetové trendy a implementujeme ich do vašej bankomatovej siete so zohľadnením všetkých špecifík a potrieb stredoeurópskeho trhu. Zabezpečíme pre vás:

  • Analýzu súčasného stavu siete bankomatov
  • Projekt optimalizácie a konsolidácie bankomatovej siete
  • Zhodnotenie prínosu rozšírenia typov platobných transakcií a služieb s pridanou hodnotou
  • Audit výhodnosti súčasných lokalít bankomatov
  • Na mieru vypracované kritéria pre nové umiestnenia bankomatov
  • Analýza modelu vlastníctva bankomatovej siete – výhodnosť investície, outsourcingu alebo odpredania siete
  • Vytvorenie prípadovej štúdie implementácie nového produktu a dopadu na súčasný stav marketingového portfólia
  • Zhodnotenie výhodnosti spolupráce so súčasným dodávateľom
  • Vypísanie na mieru vytvoreného výberového konania