Referencia: RPC

Regionálne procesingové centrum (RPC) je servisnou organizáciou skupiny Raiffeisen Bank International AG so sídlom v Bratislave. Spoločnosť je zameraná predovšetkým na spracovanie transakcií bánk v skupine RBI.

Popis spolupráce

Rýchly organický rast spoločnosti neumožnil štandardizáciu procesov. Snaha o úplné prispôsobenie systémov klientovi viedla k veľkému množstvu produktových skupín a špecifických nastavení. Výsledkom bol dlhší realizačný čas a nestabilita prostredia. Spoločnosť Infinity Consulting navrhla riešenie situácie so zameraním:

  • Na aktuálnu organizačnú štruktúru spoločnosti
  • Výkonnosť kľúčových komponentov
  • Komunikačnú maticu
  • Návrh riešenia s prihliadnutím na plánované aktivity a dlhodobú udržateľnosť