O nás

Spoločnosť Infinity Consulting vznikla v roku 2008. Za krátku dobu sa stihla zviditeľniť na trhu stredoeurópskych firiem poskytujúcich poradenské služby v dynamicky rozvíjajúcich sa oblastiach platobných systémov, vydávania a akceptácie platobných kariet, rovnako aj v oblasti správy vernostných a identifikačných systémov.

Základná myšlienka, ktorá stále tvorí hlavnú časť našej filozofie, je prinášať vysokú pridanú hodnotu našim klientom.

Ide predovšetkým o dôraz na realizovateľnosť ponúkaných alebo dopytovaných riešení. S rastúcou komplexnosťou riešení sa môže ľahko stať, že sa podstata veci stratí a výsledok celého snaženia vedie k frustrácii všetkých zúčastnených. Tejto situácii sa snažíme zabrániť, preto klientom ponúkame poradenstvo v ranných štádiách definície požiadaviek riešenia.

Platobná karta detail

Naša misia je založená na otvorených a transparentných vzťahoch

Snažíme sa jasne špecifikovať obsah, rozsah a cieľ spolupráce, aby sme predišli nedorozumeniam alebo nereálnym očakávaniam. Celý priebeh projektu je detailne monitorovaný. V prípade akejkoľvek odchýlky klientov okamžite informujeme.

Detail budovy

Vzhľadom na komplexnosť problematiky sa snažíme vyberať špecializovaných odborníkov pre konkrétne úlohy.

Zoznam našich partnerov a externých spolupracovníkov je dlhý a doteraz vždy poskytol dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V prípade potreby zostavíme aj hybridné tímy, ktoré môžu v rámci pracovného dňa obsahovať viacero špecializovaných pracovníkov. Tešíme sa na spoluprácu!

Detail bankomatu