Kontakt

Máte záujem s nami nadviazať spoluprácu? Kontaktovať nás môžete na telefonickom čísle +421 2 2091 0132 alebo emailom na info@infinityconsulting.eu

Kontakty

+421 2 2091 0132
info@infinityconsulting.eu

Kancelária

Einsteinova 11
851 01 Bratislava

Sídlo spoločnosti

Cementárska 15
900 31 Stupava