Aktuality

Život nezadržateľne plynie vpred rovnako ako udalosti v našom okolí. Všetko čo nás zaujalo alebo na čom sme sa podieľali prinášame aj Vám. Či už je to život firmy, spoločenské príležitosti alebo mediálna prezencia, každá udalosť tu má svoje miesto.

Projekt REMEDY

Koho z nás napadne pri pustení vody z kohútiku, že niekto na svete takúto možnosť nemá. Pritom voda je základná esencia života na našej modrej planéte. Projekt Remedy sa snaží túto možnosť priniesť aj na miesta, kde pitná voda nie je každodenným štandardom. V rámci našich možností sa snažíme mladým nadšencom pomôcť.

O projekte REMEDY